เลือกหน้า
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายประเวศน์ ไทยประยูรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ได้แก่ กระเป๋าเป้  จำนวน 248 ชุดและ...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ สาธารณสุขอำเภอเวียงสระและ บ้านรักษ์สุขภาพโยคะ ตลาดแม่โสภาร่วมกับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต...
เลย

เลย

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางนนทกร พงศ์สิทธิคุณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ...
กิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง

กิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางนนทกร พงศ์สิทธิคุณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...