เลือกหน้า
ตาก

ตาก

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้กรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ณ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาตาก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 15 ราย มีผู้บริจาคดวงตา 3 ราย...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ อาคารวิมลคุณากร (ศาลากลางจังหวัดชัยนาท)...
เลย

เลย

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้กรรมการ/ ที่ปรึกษา/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับอำเภอภูเรือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางจำปี เชื้อบุญมี อยู่บ้านเลขที่ 18 ม.4...
เลย

เลย

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วย กรรมการ/ ที่ปรึกษา/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (มิตรภูหลวง) และโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (มิตรภูหลวง)  ตำบลโคกขมิ้น...