เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองท่ม ,รพ.สต.บ้านภูวงน้อย, รพ.สต.บ้านคำบิด  ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง...
กิ่งกาชาดอำเภอบางมูลนาก

กิ่งกาชาดอำเภอบางมูลนาก

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางมูลนาก เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม.และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมมอบเครื่องช่วยความพิการ (อุปกรณ์ทางการแพทย์)และผ้าห่มนวม ให้แก่ผู้พิการที่มีฐานะยากจน จำนวน 7 ราย ได้แก่1....
กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง

กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง

วันที่ 19 กันยายน 2563 นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายประทีป ทิพย์บรรจง ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ กองร้อย อส.ที่ 13 ปากช่อง นายปวริศ บุตรสาเดช ปลัด อบต.คลองม่วง...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 30 กันยายน 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ ตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี อำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ...