เลือกหน้า
ตรัง

ตรัง

วันที่ 22 กันยายน 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอนาโยง และจิตอาสาสภากาชาดไทย ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอนาโยง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายเชื้อ ล่ำล่อง...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 21 กันยายน 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจนางนลินี หนูกูล อสม.ตำบลปากแจ่มและจิตอาสาสภากาชาดไทย ตำบลปากแจ่ม อยู่บ้านเลขที่ 17/3 ม.3 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ซึ่งเป็นผู้ช่วยชีวิตนายพีรพงศ์ สิทธิชัย...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบห้องน้ำ-ห้องส้วม ตามโครงการส้วมดีมีสุข ประจำปี 2563 ให้แก่ นายนายวีระ รัตนะ ณ บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยมีนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยภาคบริการโลหิตที่ 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ อำเภอสรรพยา มีผู้บริจาคโลหิต 100 ราย ได้จำนวนโลหิต...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 21 กันยายน 2563  นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 ให้แก่ นายภัย ทองฤทธิ์ อายุ 60 ปี ณ บ้านเลขที่ 134/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์...