เลือกหน้า

ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ เช่น คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นต้น

สุโขทัย​

สุโขทัย​

วันที่​ 24 ธันวาคม 2563 นางกนกพร​ พรรณเทวี​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย​ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม​ คณะครูที่ปรึกษา​ ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...

อ่านเพิ่มเติม
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่​ 21 ธันวาคม 2563 นางกนกพร​ พรรณเทวี​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย​ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย​ ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์​ รองอธิการบดีมหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย​ ผศ.ชัยณรง มะยมหิน​ ผู้ช่วยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ​...

อ่านเพิ่มเติม
น่าน

น่าน

วันที่ 7 เมษายน 2564 นางประภา  บุญหลวง นากเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี  งามธุระ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิก  ออกเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ วิทยาลัยน่าน...

อ่านเพิ่มเติม
ตราด

ตราด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 ตำบลวังกระแจะ...

อ่านเพิ่มเติม
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  มอบหมายให้นางสมยา  ศรีขาว  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานจังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการทุนการศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม
กิ่งกาชาดอำเภอสะเดา

กิ่งกาชาดอำเภอสะเดา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นางญาณิน สุริยะวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสะเดา มอบหมายให้นางสาวปิยาภรณ์ จำนงจิตร เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอสะเดา นางระเบียบ ฐานิสโร นางณิชนิตา ศรีสุริยะ นายชีวธันย์ ธรรมสุวรรณ์ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสะเดา นางสาวจุไรรัตน์ เกียรติทวี...

อ่านเพิ่มเติม
น่าน

น่าน

วันที่ 2 เมษายน 2564 นางประภา  บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกเยี่ยม ติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์เด็กชายณัฐวัตร ร่มรื่น บ้านเลขที่ 57 หมู่ 1 ตำบลแม่สาคร...

อ่านเพิ่มเติม
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา  ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดฯ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2...

อ่านเพิ่มเติม
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมเด็กชายศุภกรณ์  อะรัญมิตร ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอำนาจเจริญ...

อ่านเพิ่มเติม