เลือกหน้า

ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ เช่น คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นต้น

อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 1 เมษายน 2564นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางสุรีรัตน์ คงขุน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางสาวสุภาพันธ์ ทองพยางค์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี...

อ่านเพิ่มเติม
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564  นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางสุรีรัตน์ คงขุน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และนางนันวดี เรืองวงษ์งาม ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกับนางสาวสุภาพันธ์...

อ่านเพิ่มเติม
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกับนางวิยะดา นราดิศร รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่และนางฐิติวัลค์  เหมือนมนัส ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเมืองเชียงใหม่...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท...

อ่านเพิ่มเติม
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 7 รายๆ...

อ่านเพิ่มเติม
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10 รายๆ ละ 1,000 บาท ดังนี้1. นางสาวสิริวรรณ สาดนอก 2....

อ่านเพิ่มเติม
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางพรทิพย์ ไชยรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดมอบผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 4 ราย ๆละ 2,000 บาท  ดังนี้1. นายอลัน รักดี...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท...

อ่านเพิ่มเติม