เลือกหน้า

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตรัง

ตรัง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ,สมาชิก ,จิตอาสาสภากาชาดไทย นายอำเภอปะเหลียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง และสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการ "วันกาชาด...

อ่านเพิ่มเติม
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนนาเวียงจุลดิสวิทยา หมู่ที่ 2,9 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข...

อ่านเพิ่มเติม
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 5 เมษายน 2564 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกมอบเสื้อกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป...

อ่านเพิ่มเติม
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอสัตหีบและนางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ได้ร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2564...

อ่านเพิ่มเติม
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2564 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง...

อ่านเพิ่มเติม
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 3 เมษายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการตามโครงการ "วันกาชาด...

อ่านเพิ่มเติม
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ออกเยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ โดยมีกำหนดปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่...

อ่านเพิ่มเติม
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 3 เมษายน 2564เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการตามโครงการ "วันกาชาด...

อ่านเพิ่มเติม
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 3 เมษายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการตามโครงการ "วันกาชาด...

อ่านเพิ่มเติม