6

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ วัดท่าพระเนาว์ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสภากาชาดไทยด้วยการบริจาค
อวัยวะ คือ ตับ ไต 2 ข้าง และดวงตา 2 ดวง และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน)

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสิริพร จังตระกุล รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, นายปานทอง สระคูพันธ์, นายศรัทธา คชพลายุกต์, นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์, นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น, นางสุจินดา สระคูพันธ์, นางชะตา ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, นายอลงกต วรกี ปลัด

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อนายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ – นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ เป็นตัวแทนพี่น้องชาวอำเภอบ้านไผ่ มอบสิ่งของ มูลค่า ๑๕๓,๐๐๐ บาท ในวันรวม
น้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อนายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ คณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ รพ.สต.บ้านไผ่ ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง นายมนัส ลุนใต้ บ้านเลขที่ ๒๘
หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งมน ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่ขอความช่วยเหลือจากอำเภอและกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
และได้ให้การช่วยเหลือ โดยกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๓ ชุด ผ้าห่ม จำนวน ๑ ผืน
และตะกร้าอนามัยเยี่ยมผู้ป่วย จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อนายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของบริจาค จากพี่น้องชาวอำเภอบ้านไผ่ ทุกภาคส่วน มูลค่า ๑๕๓,๐๐๐ บาท
เพื่อร่วมบริจาคในวันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับนางศศวรรณ์ มณีโชติ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมอาสา
สมัครสภากาชาดไทยตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อขยายผลและสร้างเครือข่าย

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.45 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์, นางศศวรรณ์ มณีโชติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด, กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบนมผงและอาหารเสริมสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี ให้แก่เด็กด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์
เด็กบ้านแคนทอง ซึ่งปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะดูแล จำนวน 141 คน

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่​ 21​ ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย​
นางสงวน​ จันทน์พร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ อำเภอเมืองอุดรธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 187 ราย
ผ่านการคัดกรอง 124 ราย โลหิตที่ได้ 49,600 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน 3 ราย และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ​

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันเสาร์ที่​ 19 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ​ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 50 ราย ผ่านการคัดกรอง 30 ราย โลหิตที่ได้ 12,000 ซี.ซี.
มีผูแสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน 7​ ราย และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ​ จำนวน​ 7​ รายพร้อมทั้งได้มอบใบประกาศ
และเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
Syndicate content