4

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ
ครอบครัวเด็กจมน้ำเสียชีวิต ในพื้นที่บ้านไร่บน ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ นายอำเภอบางสะพานน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล
นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด สาธารณสุขอำเภอปราณบุรี ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ เจ้าหน้าที่
อบต.หนองตาแต้ม เจ้าหน้าที่รพ.สต.ปากน้ำปราณบุรี เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านห้วยแสลงพันธ์ อสม. และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนเพื่อ
ให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่อำเภอปราณบุรี ดังนี้ ๑.น.ส.ธัญญา ประคำทอง อายุ ๑๐๐ ปี ๔๕ หมู่ ๑

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบตีรีขันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน.2562 นางภัชชญา พรรพีภาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน
จัดกิจกรรม วันรวมน้ำใจ ณ สวนสาธารณะโผนกิ่งเพชร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับเงินบริจาค และของรางวัลจากผู้มีจิตศรัทธา
เพื่อที่จะนำไปมอบให้ผู้โชคดี ร้านกาชาดการกุศล มัจฉากาชาด ในงานกาชาดหัวหิน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหลังศูนย์การค้าบลูพอร์ต ซอยหัวหิน 102 ซึ่งวันนี้มีหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆเดินทางมาบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนมาก

จังหวัดประจวบตีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี ได้รับการสนับสนุนรถวีลแชร์
และเครื่องช่วยฟัง จากสโมสรโรตารี่กระทุ่มแบน โดยอดีตนายกพนมชัย โชติกะสุภา เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้พิการในพื้นที่อำเภอปราณบุรี
โดยนางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี นางละออ หาญณรงค์ รองนายกิ่งกาชาด นางเรืองรอง มั่นหมั่น เลขานุการ
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด สโมสรโรตารี่กระทุ่มแบน สโมสรโรตารี่หัวหิน สโมสรโรตารี่ปราณบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ
ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. ซึ่งมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี ปลัดอำเภอแก่งกระจาน หัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษาพยาบาลและประชาชนเข้าร่วมพิธี และได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย
ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และตรวจดูการรักษาพยาบาลจำนวน 2 ราย ณ หอประชุมหมู่บ้าน ม.2 บ้านวังวน
ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสายชล บุญอรณะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะร่วมกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภค พื้นฐานถวายพระราชกุศลและ
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้างโฮมโปร สาขาประจวบคีรีขันธ์ โดยร่วมกับ
งานธนาคารโลหิต โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มีพนักงานและลูกค้าห้างโฮมโปร เข้ารับการบริจาคโลหิต 30 ราย
ได้ปริมาณโลหิต 12,800 ซีซี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายนางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พิธีอาเศียรวาทราชสดุดี โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนพยาบาลพระจอมเกล้าฯ เข้าร่วมพิธ ณ ลานวัฒนธรรม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
และคณะ ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ บ้านขนมนันทวัน มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 141 คน ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 63,450 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา อวัยวะ
และร่างกาย จำนวน 1 คน

จังหวัดเพชรบุรี
Syndicate content