11

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการ
สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อำเภอพนม และสาธารณสุขอำเภอพนม
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"
เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09:30 -15:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ไปติดตามนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อให้กำลังใจ และให้คำแนะนำในด้านต่างๆ
แก่นักเรียน จำนวน 5 สถานศึกษา ดังนี้
1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ได้แก่
1.1 นายสรายุทธ พัฒน์แป้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการ
สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC Suratthani ร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน​2562​​นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางปวีณ์ริศา เกิด​สม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ​
ประจำจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม​บริจาคโลหิต​​ณ​โรงแรมรามาดา​ เขาหลัก รีสอร์ท​อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีผู้เช้าร่วมกิจกรรมและ
บริจาคโลหิต​ จำนวน​ 31 ราย​และภาคบ่ายเปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์​การค้าบิ๊ก​ซี สาขาตะกั่วป่า​ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีผู้เข้า

จังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางวัลลภา ธีระสานต์
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เขตอำเภอคุระบุรี พร้อมด้วย นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอคุระบุรี ปลัดอำเภอ ท้องถิ่น
อำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน อบต.คุระ ผอ.รพสต.เตรียม และ อสม.ได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนลำบาก ในพื้นที่
หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพและการเงิน จึงได้มอบถุงยังชีพพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องครัวและของ

จังหวัดพังงา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการ
สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จัดกิจกรรมรับบริจาค
โลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" เพื่อเป็นการจัดหาโลหิต
สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้า และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:15 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง ปลัดอำเภอ นายอุดร ณ ถลาง สาธารณสุขอำเภอพระแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่อำเภอพระแสง เพื่อเยี่ยม
นางสาวยุพาพรรณ เวทยา อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่ 12 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง เนื่องจากมีความผิดปกติของเซลล์ (เนื้องอกที่ใบหน้า

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวจิราวรรณ ศรทอง ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรม นายนัตธพร อุไรโรจน์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลง
พื้นที่อำเภอพระแสง เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ศูนย์มูลนิธิกุศลศรัทธา ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ไปติดตามนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้กำลังใจ และให้คำแนะนำ ในด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อำเภอพระแสง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวธนภรณ์ ถิ่นกระท้อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. นายนัฐวุฒิ ไสยสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้นางรำไพ ภูเก้าล้วนรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท โตโยต้า อันดามัน กระบี่ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต
จำนวน 118 ราย ได้โลหิต จำนวน 96 ราย งดรับโลหิต จำนวน 22 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 43,200 ซีซี

จังหวัดกระบี่
Syndicate content