2562

กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ถวายแจกันดอกไม้
และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ บริเวณโถงชั้นล่าง
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการ
เหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการ
เหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี
ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี อาคารบรมคุณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ
"ตามรอยสมเด็จย่ากับตำรวจไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ
119 ปี โดยกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลเกาะสมุย
และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะพะลวย หมู่ที่ 6 บ้านเกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้โลหิตจำนวน ๑๐๑ ยูนิต

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้
แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข
วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติแห่งชาติ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ ร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นงานท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและรักษา สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเสริมสร้างเศรษฐกิจให้หมุน

จังหวัดแพร่

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวรอฏวา สาและ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๔ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
ซึ่งเป็นนักเรียนผู้ประสบอุบัติเหตุและมีฐานะยากจน และพักรักษาอาการ ณ อาคารศัลยรัศมิ์ แผนกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ จำนวน ๑ ถุง
และเงินสดจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ต.ค.62 เวลา 14.00 น. อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงฯ) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี
นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรม
บำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ภายใต้ชื่องาน "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100ล้านต้น

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย
ให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธ
ชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช มีผู้บริจาคโลหิต

จังหวัดพิษณุโลก
Syndicate content