อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่​ 21​ ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย​
นางสงวน​ จันทน์พร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ อำเภอเมืองอุดรธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 187 ราย
ผ่านการคัดกรอง 124 ราย โลหิตที่ได้ 49,600 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน 3 ราย และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ​

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันเสาร์ที่​ 19 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ​ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 50 ราย ผ่านการคัดกรอง 30 ราย โลหิตที่ได้ 12,000 ซี.ซี.
มีผูแสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน 7​ ราย และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ​ จำนวน​ 7​ รายพร้อมทั้งได้มอบใบประกาศ
และเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 17 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ อำเภอกู่แก้ว
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 109 ราย ผ่านการคัดกรอง 80 ราย โลหิตที่ได้ 32,000 ซี.ซี. พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​
ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
มอบหมายนางสงวน จันทร์พร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยม
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอเมืองอุดรธานี ที่บ้าน นายพรมมา ลุพรมมา เลขที่ 119 หมู่ 4 ตำบลบ้านตาด

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 - 16.00 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนายศักดา กฤษคม
บ้านเลขที่ 4 หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผู้ป่วยเป็นโรคไต ครอบครัวเดือดร้อน ไม่สามารถรับภาระ

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 - 16.30 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ
นางสาวกัญญาณัฐ สิงห์ทอง บ้านเลขที่ 338 หมู่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ครอบครัวเดือดร้อน ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับสูง เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่​ 15 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ​ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ​ วิทยาเขตอุดรธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 134 ราย ผ่านการคัดกรอง 100 ราย โลหิตที่ได้ 40,000 ซี.ซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 3 ราย​ อวัยวะจำนวน 7 ราย​ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​
และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่​ 15 ตุลาคม 2562​ เวลา 11.30 - 12.30 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ เข้าร่วมการแถลงข่าวจังหวัดอุดรธานี การบาดเจ็บจากประทัด พลุไฟ ดอกไม้
เพลิงในประเพณีวันออกพรรษาจังหวัดอุดรธานี และเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากประทัด พลุไฟ ดอกไม้เพลิง จำนวน 7 ราย ณ โรงพยาบาลอุดรธานี
โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีฯ

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 10 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ​ อำเภอไชยวาน โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 252 ราย ผ่านการคัดกรอง 198 ราย โลหิตที่ได้ 79,200 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา​ จำนวน​ 1 ราย​ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่​ 7 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ อำเภอศรีธาตุ
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 144 ราย ผ่านการคัดกรอง 89 ราย โลหิตที่ได้ 35,600 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 1 ราย​
อวัยวะ​จำนวน​ 2 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
Syndicate content