ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่​ 8 พฤศจิกายน 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ณ​ อำเภอบึงบูรพ์ โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตทั้งหมด​ 120 ราย ผ่านการคัดกรอง 99 ราย โลหิตที่ได้ 99 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา​ จำนวน​ 4 ราย​ อวัยวะ​จำนวน​ 4 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ จำนวน 5 ราย ​ 16 ครั้ง จำนวน 3 ราย

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษณ์

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 10.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิตกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์ ณ รพ.สต.บ้านนา ต.ภูเงิน
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตทั้งหมด 88 ราย ผ่านการคัดกรองจำนวน 68 ราย โลหิตที่ได้ 68 ยูนิต

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่​ 5 พฤศจิกายน 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ณ​ อำเภอวังหิน โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตทั้งหมด​ 202 ราย ผ่านการคัดกรอง 172 ราย โลหิตที่ได้ 172 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา​ จำนวน​ 3 ราย​ อวัยวะ​จำนวน​ 3 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ จำนวน 4 ราย ​ 16 ครั้ง

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 14.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุระเบิดที่เกิดจากการย้อมตระกร้าผลไม้ที่มีส่วนผสมของทินเนอร์
ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.น.ส.ชัญษา ธนวงษาโรตน์ บ้านเลขที่ 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่​ 25 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 14.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ​ อำเภอปรางค์กู่
โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตทั้งหมด​ 500 ราย ผ่านการคัดกรอง 392 ราย โลหิตที่ได้ 392 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 13 ราย

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 - 10.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี
งานวันพยาบาลแห่งชาติวันทันตสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
2.พิธีเทิดพระเกียรติและงานพยาบาล และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันศุกร์ที่​ 18 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ณ​ อำเภอยางชุมน้อย โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 122 ราย ผ่านการคัดกรอง 109 ราย โลหิตที่ได้ 109 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​
จำนวน​ 1 ราย​ อวัยวะ​จำนวน​ 1 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ จำนวน 8 ราย ​ 16 ครั้ง จำนวน 2 ราย และ 48 ครั้ง

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ปกครองอำเภอขุขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอขุขันธ์
จำนวน 3 ครัวเรือน ดังนี้

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันอังคารที่​ 15 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ณ​ อำเภอศรีรัตนะ โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 222 ราย ผ่านการคัดกรอง 201 ราย โลหิตที่ได้ 201 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 11 ราย
​ อวัยวะ​จำนวน​ 12 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ จำนวน 10 ราย ​ และ​ 16 ครั้ง จำนวน 2 ราย

จังหวัดศรีสะเกษ
Syndicate content