มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเตรียมการจัดงานกาชาด
และงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2563 รวม 9 วัน 9 คืน ที่บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้ชื่องานว่า "งานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร" ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็น

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานและร่วม
กิจกรรมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายอำเภอดงหลวง ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมตักบาตรโดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานโครงการรณรงค์
“คนไทย ฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ตุลาคม 2562 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรบราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็น
พระราชกุศล และถวายพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอัน
บังเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธี

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์
ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมทำบุญ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคน รับ” โดยมี
นาย บุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต และนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆของ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย
(อัคคีภัย ) ราย นายแวง ดีดวงพันธ์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1.มอบเงินสด จำนวน 8,000 บาท
2.มอบถุงยังชีพ จำนวน 3 ชุด ณ บ้านเลขที่ 17/4 หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคน รับ” พร้อมด้วย
นายอำเภอหว้านใหญ่ ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต

จังหวัดมุกดาหาร
Syndicate content