นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน​ 2562 เวลา 10.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ที่ปรึกษา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมมอบ "เก้าอี้สุขใจ"
ให้แก่เด็กชายฮาริส ดาแมยี ซึ่งเป็นผู้ป่วยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ​)​ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมาย
หัวหน้าชุดรับบริจาคโลหิต ชุดที่ 3 ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย"
ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อาคารเรียนรวมสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีผู้บริจาคโลหิต 161 ราย
= 72,450 ซีซี ดวงตา 4 ราย และอวัยวะ 4 ราย

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน​ 2562 เวลา 11.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกศูนย์เยาวชนบ้านไทยสุข ซึ่งได้รับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก
สำหรับผู้ได้รับรางวัล "ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้" ประจำปี 2561 ในการนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาสได้ให้กำลังใจแก่ประธานและสมาชิกในการทำงานเพื่อสังคมต่อไป ณ ศูนย์เยาวชนบ้านไทยสุข ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมเยียนและติดตามคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ด.ญ.ลักษมี แก้วเลี่ยม ผู้ได้รับผลกระทบ มารดาเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบปี พ.ศ.2557 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลและอาศัยอยู่กับบิดา

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมเยียนและติดตามคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
นายสุบิน คงแสง ผู้ได้รับผลกระทบ ทำให้พิการไม่สามารถเดินได้ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลและอาศัยอยู่กับภรรยา ณ บ้านเลขที่ 108 ม.2

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย
นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
กรรมการ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส ร่วมมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดย

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และคณะกองกิจการในพระองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชากรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 อันเชิญ
พระราชกระแสทรงชมเชย พันเอก โชคชัย ขวัญพิชิต และคณะยุวจิตอาสาสาธารณสุข ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 32 คน

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายฆอยรุลรีดูวัน ดอเลาะ อายุ 28 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุต้นไม้ใหญ่ล้มทับขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์กลับบ้าน เนื่องจากขณะนั้นเกิดลมกรรโชกแรง และฝนตกหนัก จึงทำให้ต้นไม้ใหญ่โค่นล้มทับเสียชีวิต บริเวณถนนกรมทางหลวง สายแยก
อ.บาเจาะ-บ้านทอน พื้นที่ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่​ 4 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางอังคณา เหมือนมาตย์
ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมนางเลื่อน บุญช่วย  ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน พร้อมจ่ายเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
สมาชิกศิลปชีพย่านลิเภา กระจูด ปาหนัน ใบลาน เรือกอและ และมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง
จ.นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือกรณีขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการด้านปากแหว่งเพดานโหว่
ของเด็กชายมุสตอปา ดือราแม อายุ 1 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36/6 หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พร้อมนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
ได้มอบเงินพร้อมชุดถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ในการช่วยเหลือเบื้องต้น และจะดำเนินการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จังหวัดนราธิวาส
Syndicate content