เลือกหน้า
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบรรจุและมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายนางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายนางสาวิตรี ทองนุ่ม สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ร่วมเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดบ้านนาห้าง ตำบลสำโรง โดยมีนายเขมราฐ ขัมภรัตน์...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายนางสาวิตรี ทองนุ่ม สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ร่วมเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดบ้านนาห้าง ตำบลสำโรง โดยมีนายเขมราฐ ขัมภรัตน์...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 52 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี...