เลือกหน้า
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 18 กันยายน 2566 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 23 มีนาคม 2566  นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วมกับ คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยแพทย์อาสา...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบรรจุและมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายนางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)...