เลือกหน้า
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางณัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานี ทั้งนี้...
อุดรธานี

อุดรธานี

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดย นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมบรรจุถุงยังชีพชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ซึ่งได้ร้องขอผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” และได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย...
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดย นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมบรรจุถุงยังชีพชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19...
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดฯ ร่วมบรรจุถุงยังชีพชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ซึ่งได้ร้องขอผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย”...
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดย นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี...