เลือกหน้า
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดย นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 20 เมษายน 2565 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี นายอำเภอลำสนธิ ตำรวจภูธรอำเภอลำสนธิ...
กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง

กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง

วันที่ 11 มกราคม 2565 ภายใต้การอำนวยการของ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง มอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทยจำนวน 5 ชุด ให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 10 มกราคม 2565 ภายใต้การอำนวยการของ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวณัฎฐาณิชา เจริญสุข นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง มอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยให้แก่ นายอมรเทพ ภู่เกษร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี...