เลือกหน้า
ยโสธร

ยโสธร

วันที่ 13 มิถุนายน 2567  นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางนันทพร ศรศรีวิชัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน...
ยโสธร

ยโสธร

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย พื้นที่อำเภอมหาชนะชัย ดังนี้ จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลคูเมือง จุดที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลพระเสาร์...
ยโสธร

ยโสธร

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย พื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว ดังนี้ จุดที่ 1 ศาลาประชาคมบ้านดงแคนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดงแคนใหญ่ จำนวน 8 ชุด จุดที่ 2...
ยโสธร

ยโสธร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำอำเภอเมืองยโสธร นำถุงยังชีพของสภากาชาดไทย ไปมอบให้ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 14 ครัวเรือน...
ยโสธร

ยโสธร

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางเตือนใจ เชื้อวณิชย์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอไทยเจริญ ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 113...