เลือกหน้า
พังงา

พังงา

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสายจิต ทิพย์มณี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/ภริยานายอำเภอท้ายเหมือง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางสุนันทา วรรณสา อายุ 83 ปี ณ บ้านเลขที่ 143...
พังงา

พังงา

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต รับบริจาคโลหิตโครงการ Plus 1 ครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ยอดผู้บริจาค จำนวน 109 รายโลหิตที่ได้ 43,600...
พังงา

พังงา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางจีรนันท์ สุทพัฒน์แก้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต รับบริจาคโลหิต โครงการ Plus 1 ครั้ง...
พังงา

พังงา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต รับบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus 1 ครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ยอดผู้บริจาค จำนวน 71 ราย โลหิตที่ได้ 28,400 ซี.ซี...
พังงา

พังงา

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้นางจำลอง หนูเนียม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายเฉลิม จันทร์พงศ์...