เลือกหน้า

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานอาสายุวกาชาด ดูแลผู้สูงอายุ กศน.อำเภอดอนตาล เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของหลักสูตรและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและนักศึกษาสามารถทักษะชีวิต ของนักศึกษา กศน.อำเภอดอนตาล โดยมี นางทัชชญา พลเยี่ยม นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนตาล และคณะครู นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ธารจินดารีสอร์ท ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร