เลือกหน้า

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้พิการซึ่งมีฐานะยากไร้ คือ 1.เด็กชายอภิรักษ์ บุญรอด อายุ 15 ปี มีความบกพร่องทางสติปัญญา อาศัยอยุ่บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 2.นางบังอร เกตุเรือง อายุ 62 ปี ป่วยด้วยอาการขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 38/5 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และได้ให้กำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป จากนั้นได้ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้มีฐานะยากไร้ จำนวน 50 ชุด ณ วัดหนองงูเหลือม ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

Shares