เลือกหน้า
วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับ สาขาบริการโลหิต สภากาชาดไทย โรงพยาบาลน่าน รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จำกัด สาขาน่าน มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิต ครั้งนี้ จำนวน 30 ราย ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 10,500 มิลลิลิตร
มีผู้จำนงบริจาคอวัยวะ 8 ราย
มีผู้จำนงบริจาคดวงตา 8 ราย
และมอบเกียรติบัตร บริการโลหิตสภากาขาดไทย ให้กับผู้บริจาคโลหิต 7 ครั้ง และ 16 ครั้ง จำนวน 2 ราย
การรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน