เลือกหน้า
วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับ สาขาบริการโลหิต สภากาชาดไทย โรงพยาบาลน่าน รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง โดยมีนายพิพัฒน์ เพ็ชรพิพัฒน์ นายอำเภอทุ่งช้างให้การต้อนรับ มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิต ครั้งนี้ จำนวน 103 ราย ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 36,050 มิลลิลิตร
มีผู้จำนงบริจาคอวัยวะ 1 ราย
มีผู้จำนงบริจาคดวงตา 1 ราย
และมอบเกียรติบัตร บริการโลหิตสภากาขาดไทย ให้กับผู้บริจาคโลหิต 7 ครั้ง และ 16 ครั้ง จำนวน 3 ราย การรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน