เลือกหน้า
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางราตรี เสาโกศล , นางนวลนฤมล พิรุณสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพช่วยเหลือ ครอบครัวนายปิยะวิทย์ นามบุรินทร์ ผู้ประสบอัคคีภัย กรณีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ตามมติคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น