เลือกหน้า
วันที่ 27 มีนาคม 2567 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 105 ราย ได้โลหิต จำนวน 45,250 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 17 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 17 ราย และมีผู้รับเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต 7 ครั้ง , 16 ครั้ง จำนวน 5 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ยังได้กำหนดรับบริจาคโลหิตในรอบต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ ตำรวจภูธรภาค 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก