เลือกหน้า
วันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการและที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อำเภอหนองเรือ กิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่อำเภอหนองเรือเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เบื้องต้นจำนวน 100 หลังคาเรือน