เลือกหน้า
วันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 7 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ออกเยี่ยมและมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท  (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพช่วยเหลือ นายประสิทธิ์ ยางแวง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ที่มีฐานะยากจน ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2567