วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 9 นางอัมราพร มุ้งทอง นางประวีณา อัศวพลไพศาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ เข้าร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9ครั้ง 1/2567 ประกอบด้วยจังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม การเสวนาปัญหาอุปสรรค ในการทำโครงการของแต่ละเหล่ากาชาดจังหวัด โดยนางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กรรมการสภากาชาดไทย ผู้แทนภาค 9 เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในการนี้ได้มีพิธีส่งมอบธงกาชาด ให้เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป