เลือกหน้า

วันที่ 27 มกราคม 2567  โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัครกาชาด และยุวกาชาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมและรับฟังการบรรยาย เรื่องความสำคัญและการบริจาคโลหิต โดย นางสาววัชรี ประสิงห์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่  ณ
ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย