เลือกหน้า
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองเปือยน้อย นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางราตรี เสาโกศล , นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น , กรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพช่วยเหลือ ครอบครัวนายบัญชา พาพิทักษ์  ผู้ประสบอัคคีภัย กรณีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ตามมติคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น