เลือกหน้า
น่าน

น่าน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้กรรมกาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับ สาขาบริจาคโลหิต สภากาชาดไทยโรงพยาบาลน่าน รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยมีนายสิโรตม์ ชมใจ...
น่าน

น่าน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เยี่ยมและติตตามนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
น่าน

น่าน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางแพรวพรรณ ผาลา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกิ่งกาชาดอำเภอท่าวังผา ร่วมกับ สาขาบริจาคโลหิต สภากาชาดไทยโรงพยาบาลน่าน รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ...
น่าน

น่าน

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับ สาขาบริการโลหิต สภากาชาดไทย โรงพยาบาลน่าน รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จำกัด สาขาน่าน มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิต ครั้งนี้ จำนวน...
น่าน

น่าน

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับ สาขาบริการโลหิต สภากาชาดไทย โรงพยาบาลน่าน รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง โดยมีนายพิพัฒน์...