เลือกหน้า
น่าน

น่าน

วันที่ 24 เมษายน 2567นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลน่าน รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน...
น่าน

น่าน

วันที่ 25 เมษายน 2567 เหล่ากาชาดจังหวัดน่านปฏิบัติภารกิจด้านบรรเทาทุกข์ โดยนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางแพรวพรรณ ผาลา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกรรมการ...
น่าน

น่าน

วันที่ 30 เมษายน 2567 นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกิ่งกาชาดอำเภอปัว ร่วมกับ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน...
น่าน

น่าน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยมีนายพรพิษณุ...
น่าน

น่าน

วันที่ 9 พฤษภาคม 256 เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งจะเสด็จฯมาวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน (หลังใหม่) ที่ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน...