เลือกหน้า
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางพรชรินทร์ เหล่านิล นายกกิ่งกาชาดอำเภอประทาย มอบหมายให้นาง ดาวเรือง ถ้ำกลาง รองนายกกิ่งกาชาดพร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอประทาย ลงพื้นที่ร่วมมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ จากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางมุทิกา ปัทมเจริญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมพวง มอบหมายให้นางสุดใจ พงษ์รุ่งทรัพย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กิ่งกาชาดอำเภอชุมพวง พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข คณะกรรมการการกิ่งกาชาดอำเภอชุมพวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ณ บริษัทแคนนอนไฮเทค(ประเทศไทย) จำกัด ภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมี นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอสูงเนิน/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบ วาตภัยในพื้นที่บ้านโสกแจ้ง หมู่ 8 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 11...