เลือกหน้า
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายปริวัชร วัชรวิภา นายอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567  นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ตำรวจภูธรภาค 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้บริจาคโลหิต...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก...