เลือกหน้า
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 19 เมษายน 2564 คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของรางวัลทั่วไปคงเหลือร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2564 ชำรุด ณ...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 6 เมษายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย “วันจักรี” เนื่องใน...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 29 มีนาคม 2564 การขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” สภากาชาดไทย ที่ศาลาประชาคมอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา มอบหมายให้คณะกรรมการ ร่วมขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” สภากาชาดไทย...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 29 มีนาคม 2564 การขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” สภากาชาดไทย ที่ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา มอบหมายคณะกรรมการ ร่วมขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” สภากาชาดไทย...