จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล
ณ ชายหาดปะนาเระ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธานในพิธี และมี
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ (ปัตตานี) เป็นผู้กล่าวรายงาน
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”,
ครู, บุคลากรทางการศึกษา, นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความ
ตระหนักในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งเป็นการร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาและอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล
และสร้างการรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะ

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี