จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางรัชนีวรรณ ทองขาว กรรมการ MOU ด้านที่ 3 (จิตอาสา) พร้อมคณะทำงานจิตอาสา เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกติดตาม
นิเทศการปฎิบัติงานของจิตอาสาสภากาชาดไทย ของอำเภอปะเหลียน มีการมอบเสื้อกั๊กจิตอาสาและจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาอำเภอปะเหลียน

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง