จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ในโครงการติดตามนิเทศการปฎิบัติงานจิตอาสา สภากาชาดไทย อำเภอกันตัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง