จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  2562 เวลา 09.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาพัฒนา คูคลอง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณบ้านหนองแก่ง หมู่ที่ 7 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์