จังหวัดพังงา

นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกับนางสาวเสาวนีย์ เสาวกูล สถานีกาชาด ที่ 14
พังงา เฉลิมพระเกียรติฯพร้อมด้วยนายอำเภอท้ายเหมือง รักษาการ ปภ.จังหวัด นายก อบต.ลำภี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาได้ลงพื้นที่ตำบลลำภี
ฅซึ่งประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ในการนี้ได้มอบถุงธารน้ำใจ จำนวน 154 ชุด

จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา