จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการ " พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
หลักสูตรการบริจาคโลหิต " เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจ ในการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต สามารถชี้แจงเหตุผล และสามารถตอบคำถาม
ผู้บริจาคโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการ ฯ ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรบตามโครงการ ฯ ณ หอประชุม
โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร