จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 7 มกราคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรม “ โครงการอบรมเพิ่มทักษะจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติงาน ”
เพื่อเป็นแกนหลักในการดำเนินงานด้านอาสาสมัครในพื้นที่ จัดทำแผนงาน การเสริมสร้าง ความรู้ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสา
โดยมีนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี