จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ “ คน รัก คลอง ” “ ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี ” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณลำห้วยหย่อง ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย