จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ
หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัทลุงไทยยนต์กลการ สาขานางลาด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 70 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 1 รายและ ได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง