จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
“ จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ " น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ ชั้น G
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา