จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย ร่วมโครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าภูหลวง ซ่อมแซม พัฒนาอ่างเก็บน้ำลำห้วยแบ่ง และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ
ณ อ่างเก็บน้ำลำห้วยแบ่ง บ้านยางเดี่ยว ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เป็นประธานในพิธีฯ

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย