แผนการรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะของเหล่ากาชาดจังหวัด
ว/ด/ป เรื่อง
11/01/2018 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนมกราคม 2561
11/01/2018 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนมกราคม 2561
11/01/2018 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนมกราคม 2561
04/01/2018 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนมกราคม 2561
07/12/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนธันวาคม 2560
07/12/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนธันวาคม 2560
07/12/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนธันวาคม 2560
06/12/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนธันวาคม 2560
06/12/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เดือนธันวาคม 2560
04/12/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนธันวาคม 2560
04/12/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนธันวาคม 2560
16/11/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เดือนพฤศจิกายน 2560
16/11/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เดือนพฤศจิกายน 2560
15/11/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนพฤศจิกายน 2560
13/11/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนพฤศจิกายน 2560
08/11/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนพฤศจิกายน 2560
08/11/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนพฤศจิกายน 2560
06/11/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนพฤศจิกายน 2560
06/11/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนพฤศจิกายน 2560
30/10/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนพฤศจิกายน 2560
06/10/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนตุลาคม 2560
03/10/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เดือนตุลาคม 2560
03/10/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนตุลาคม 2560
02/10/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เดือนตุลาคม 2560
02/10/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนตุลาคม 2560
25/09/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีั เดือนตุลาคม 2560
25/09/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม 2560
11/09/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนกันยายน 2560
11/09/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกันยายน 2560
04/09/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนกันยายน 2560
04/09/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เดือนกันยายน 2560
04/09/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เดือนกันยายน 2560
04/09/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนกันยายน 2560
28/08/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2560
21/08/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เดือนสิงหาคม 2560
03/08/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธฺุ์ เดือนสิงหาคม 2560
03/08/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนสิงหาคม 2560
01/08/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนสิงหาคม 2560
01/08/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2560
12/07/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนกรกฏาคม 2560
29/06/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกรฏาคม 2560
29/06/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนกรกฏาคม 2560
29/06/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกรกฏาคม 2560
12/06/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมิถุนายน 2560
01/06/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนมิถุนายน 2560
01/06/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมิถุนายน 2560
26/05/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เดือนมิถุนายน 2560
26/05/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนมิถุนายน 2560
03/05/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนพฤษภาคม 2560
03/05/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนพฤษภาคม 2560
28/04/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เดือนพฤษภาคม 2560
28/04/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนพฤษภาคม 2560
26/04/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนพฤษภาคม 2560
26/04/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนพฤษภาคม 2560
20/04/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤษภาคม 2560
05/04/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนเมษายน 2560
04/04/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนเมษายน 2560
04/04/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนเมษายน 2560
04/04/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เดือนเมษายน 2560
30/03/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนเมษายน 2560
27/03/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เดือนเมษายน 2560
27/03/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนเมษายน 2560
27/03/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนเมษายน 2560
17/03/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดือนเมษายน 2560
08/03/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนมีนาคม 2560
06/03/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนมีนาคม 2560
02/03/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนมีนาคม 2560
28/02/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เดือนมีนาคม 2560
24/02/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดือนมีนาคม 2560
21/02/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนมีนาคม 2560
21/02/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกุมภาพันธ์ 2560
15/02/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนกุมภาพันธ์ 2560
07/02/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนกุมภาพันธ์ 2560
07/02/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เดือนกุมภาพันธ์ 2560
06/02/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2560
31/01/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนกุมภาพันธ์ 2560
27/01/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
13/01/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดือนมกราคม 2560
12/01/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนมกราคม 2560
12/01/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนมกราคม 2560
11/01/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนมกราคม 2560
10/01/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เดือนมกราคม 2560
10/01/2017 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนมกราคม 2560