แผนการรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะของเหล่ากาชาดจังหวัด
ว/ด/ป เรื่อง
15/02/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
06/02/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนธันวาคม 2562
06/02/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนกุมภาพันธ์ 2562
06/02/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2562
23/01/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนมกราคม 2562
16/01/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เดือนมกราคม 2562
14/01/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เดือนมกราคม 2562
14/01/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนมกราคม 2562