แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนกันยายน 2562