ข่าวประชาสัมพันธ์ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ว/ด/ป เรื่อง
20/03/2012 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2555
14/02/2012 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๕
02/02/2012 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
01/02/2012 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
19/01/2012 ขอความร่วมมือจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวดรกาสทรางเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๕ ให้จัดส่งภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
10/01/2012 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2555
05/01/2012 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมกราคม 2555
04/01/2012 แผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ประจำเดือนมกราคม 2555
08/12/2011 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนธันวาคม 54‏
06/12/2011 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนธันวาคม 54‏