ข่าวประชาสัมพันธ์ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ว/ด/ป เรื่อง
01/11/2011 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554
01/11/2011 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554
03/10/2011 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554
26/09/2011 แผนการออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2554
25/08/2011 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนกันยายน 2554
25/08/2011 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกันยายน 2554
05/08/2011 แผนการออรับบริจาคโลหิต จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2554
07/07/2011 แผนการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
28/06/2011 แผนปฎิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2554 จังหวัดสุรินทร์
22/06/2011 แผนการรับบริจาคโลหิตของจังหวัดสุรินทร์ งวดที่ 3 ประจำปี 2554